Frågor och svar

FRÅGA – Hur många familjemedlemmar ingår det per biljett?

SVAR – Minst 2 och högst 5 individer per biljett.

FRÅGA – Måste laget bestå av familjen eller kan man inkludera nära vänner i laget?

SVAR – Man kan inte inkludera utomstående personer såsom vänner el andra personer i laget. Biljetten biljetten gäller endast familjen.

FRÅGA – Vad är åldersgränsen för deltagare?

SVAR – Vi rekommenderar en minimiålder på 5 år.  

FRÅGA – När får man information om loppet starttid?

SVAR – Starttid får när man köpt sin biljett, vi mailar över en bekräftelse och starttid.

FRÅGA – Finns det tillgång till toaletter och omklädningsrum i närheten?

SVAR – Det finns toaletter i omklädningsrummen i Hagenstugan samt vid badet på Billingehus.

FRÅGA – Kommer det att finnas mat och dryck tillgängligt att köpa under dagen?

SVAR – Mat och dryck finns i festivalområdet.

FRÅGA – Kan man förvara väskor någonstans?

SVAR – Vi har ett ”bagdrop” nära registreringstältet där man kan lämna sina väskor under loppet.

FRÅGA – Var och när kan man registrera sig?

SVAR – Registrering öppnar kl 10.00, en timme innan loppet börjar. I tältet intill Hagenstugan.

FRÅGA – Kan man köpa biljetter på dagen?

SVAR – Ja. Man kan köpa biljetter för loppet vid registreringstältet.

FRÅGA – Vad händer om jag eller någon annan blir skadad under loppet?

SVAR – Vår personal är utbildad i första hjälpen. Sök er till närmaste funktionär som kan ringa efter hjälp.
All tävlan sker under eget ansvar.